активен мълниеприемник 2


активен мълниеприемник 2

активна мълниезащита от Елгруп Плевен