активен мълниеприемник 1


активен мълниеприемник 1

активна мълниезащита от Елгруп Плевен