ТЕЦ Марица Изток 1


Изграждане на електрически инсталации и подвързване табла DDC, MCC за част ОВ, окабеляване на подземна и сградна мрежа за пожароизвестяване на обект ТЕЦ Марица Изток 1.