ПСОВ Трявна


Електрически инсталации на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Трявна. Изграждане на силнотокови инсталации на машини и съоражения. Монтаж и подвързване на ел. табла за ПСОВ Трявна. Структурно окабеляване на слаботокови инсталации.