Осветителни инсталации


Ние предлагаме изграждането на осветителни инсталации като неделима част от електрическата инсталация на всеки обект.

В зависимост от мястото на монтаж на осветителите, осветителните инсталации могат да бъдат обединени в две групи.

  • Външно осветление.
  • Вътрешно осветление.

Осветителните инсталации за ниско напрежение в жилищните, обществените и промишлените сгради трябва да отговарят на изискванията определени с наредби и стандарт.

  • Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.
  • Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради.
  • Стандарт БДС EN12464-1:2007 Светлина и осветление. Осветление на работни места.

Основната цел на осветителната инсталация е да осигури подходяща осветеност в конкретните помещения, в които тя е изпълнена.

  • За работните помещения, в зависимост от функционалната предназначеност, стандартът определя нормите за осветеност на  работните места. Те се постигат чрез правилен избор на вида, броя и мястото на монтаж на използваните осветителни тела. Целта на осветлението е да осигури максимален комфорт и минимално изморяване на очите на работещите хора. Управлението на осветителите се осъществява поотделно или групово. При автоматизирано управление на осветлението се гарантира спестяване на електроенергия.
  • За помещенията в жилища, хотели и заведения, вида и разположението на осветителите е тясно свързан с интериорното обзавеждане и гарантирането на уют. При работата си обръщаме специално внимание както на общото равномерно осветление на битовите помещения, така и на локализираното осветление, подчертаващо и оформящо кът или акцент от интериора. Предлагаме различни решения за специфични скрити осветления и нестандартни решения за вграждане в компоненти от интериора.

При изграждането на осветителни инсталации обръщаме специално внимание на на ефективността и икономичността на избраните осветители. Стремим се да предлагаме и внедряваме LED осветлението като по-икономичен и надежден начин на осветление.

В областта на фасадното, уличното и алейно осветление предлагаме решения, както с конвенционални осветители, така и със светодиодни LED осветители.