Община Тетевен


Ремонт на сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, обл. Ловеч. Изграждане на нови силнотокови и слаботокови електрически инсталации. Направа на мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие. Производство, монтаж и подвързване на електрически табла.