Нафтекс Петрол – база Плевен


Реновиране на прожектори и захранване на осветителна инсталация по ЖР стълбове на Нафтекс Петрол – база Плевен. Подмяна на живачни осветители с метал-халогенни лампи (МХЛ). Ремонт на районно осветление и табло НН. Изграждане на въздушни захранвания.