Конвенционална мълниезащита


Конвенционалната мълниезащита предпазва сградата от въздействието на мълнии с помощта на хоризонтални и вертикални пръти(гръмоотводи). Те са свързани към заземител в земята на основата на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът.

Съставните части на мълниезащитната инсталация са:

  • мълниеприемни пръти (мълниеприемници) от алуминий, стомана или мед. Укрепват се на най-високата точка на сградата и се отвеждат към заземителите с токоотводи. Броят и вида им зависят от техническите проекти.
  • мълниезащитна мрежа (използва се предимно при плоски покриви). Представлява алуминиеви проводници, съединени с клеми, или стоманени проводници, заварени помежду си, във вид на мрежа. Разполагат се непосредствено на покрива с крепежни планки или на дистанционни блокчета(за пожаробезопасност)
  • токоотводи – специално положени за целта и укрепени към фасадата на сградата екструдирани проводници, които свързват мълниеприемника със заземлението по възможно най-краткия път между тях.

Стойността на преходното съпротивление на заземителната уредба на мълниезащитната инсталация е указано в Наредба №4/22.12.2010г. При изграждане на мълниезащитна инсталация от Елгруп ООД, всеки клиент получава протоколи за извършени измервания на преходното съпротивление на заземителите, които са монтирани, както и Сертификат за съответствието им на наредбата.