Конвенционална мълниезащита-Gallery


Изграждане на конвенционална мълниезащита на жилищни, обществено-обслужващи и търговски обекти. Монтаж на мълниеприемен прът или мрежа, направа на заземление, токоотводи за връзка между тях. Измерване преходното съпротивление на заземителите. Конвенционална мълниезащита-Gallery