Завод Престиж-96 АД


Захранване на нова производствена линия, монтаж табла ККУ, профилактика на трафопостове и електрически табла в завод Престиж-96 АД.