Силови захранвания и табла


Силови захранвания на машини и съоръжения, производство и монтаж на електрически табла в Производствен цех, Компресорно и Склад на завод Илинден – гр.Плевен.