Активна мълниезащита


Съвременните тенденции при проектиране и изграждане на мълниезащитни инсталации налагат активната мълниезащита като по-надеждна и практична в сравнение с конвенционалната. Елгруп ООД препоръчва монтажа на активни мълниеприемници с изпреварващо действие на своите клиенти, поради по-голямата сигурност и гаранция.

Активната мълниезащита е подходяща и се използва основно в следните случаи:

  • когато площта на покривите на обекта е голяма;
  • сградите са няколко;
  • при по-съвременна архитектура и нестандартни раздвижени покриви;
  • когато се осигурява защита и на околните площи.

Целта и предназначението на конвенционалната и активна мълниезащита са едни и същи. Но принципа на действие и подхода на двата вида е различен.

При изграждането на активната мълниезащита се използва активен мълниеприемник с изпреварващо действие. В замисъла на действието на активния мълниеприемник е залегнала физическата същност на мълнията.Последователността е следната:

  • Образува се статичен електрически потенциал между облака и земната повърхност;
  • Активният мълниеприемник индуцира същият по големина и обратен по поляритет заряд, който „пресреща“ мълнията във въздуха на височина и я отвежда в земята.

Колкото по-дълго заряда от мълниеприемника се движи до срещата си със заряда от облака, толкова по-голям е радиусът и площта на защитената територия. Времето за съединяване на двата противоположни заряда при активната мълниезащита е много по-голямо в сравнение с това при конвенционалната, нарича се изпреварващо действие и е основната разлика между двата вида защита.

Системата генерира импулси с високо напрежение, които предизвикват т.нар. ”ефект Корона” на електрода на приемника. Електродите са монтирани в тръба на “Вентури”, която усилва скоростта на получените високоволтови импулси над приемника. По този начин се променя времето за приемане на мълнията. Така устройството от този тип ”улавя” мълнията по-рано отколкото обикновен мълниеприемен прът при еднакви условия. Тригерната генераторна система се захранва от пренапрежението в атмосферата, така че не е необходимо електрическо захранване на системата.

Съвременните мълниеприемници с изпреварващо действие позволяват монтирането и свързването към тях на брояч на мълнии.

Мълниезащитната инсталация се изгражда от правоспособен технически екип на Елгруп ООД при спазване на указанията на НАРЕДБА №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.).  На всеки клиент се предоставят заверена гаранционна карта на мълниеприемника, сертификат за качество и декларации за съответствие на стандартите  и преминали изпитвания, протоколи за извършени измервания на съпротивлението на монтираните заземители от техниците на Елгруп ООД.

 

Разгледайте нашите предложения за активни мълниеприемници с изпреварващо действие https://elgroup.bg/product-category/мълниезащита/активни-мълниеприемници/

 

lightning protection - мълниезащита - Elgroup.BG