Активна мълниезащита-Gallery


Направа на мълниезащитна инсталация с активен мълниеприемник с изпреварващо действие (активна мълниезащита). Монтаж на брояч на мълнии. Измерване на преходното съпротивление на заземителите. Активна мълниезащита-Gallery